Kisah Perang Badar

Kisah Perang Badar

Perang Badar merupakan peperangan yang pertama kali terjadi dalam
sejarah Islam. Perang ini berlangsung antara kaum muslimin melawan
musyrikin Quraisy. Peperangan ini terjadi pada tanggal 8 Rama«an tahun
ke-2 Hijrah. Dengan perlengkapan yang sederhana, Nabi Muhammad saw.
dengan 305 orang pasukannya berangkat ke luar Madinah. Kira-kira 120 km
dari Madinah, tepatnya di Badar, pasukan Nabi bertemu dengan pasukan
Quraisy berjumlah antara 900 – 1.000 orang. Dalam peperangan ini, Nabi
dan kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan.

Setelah kemenangan ini, salah satu suku Badui yang kuat tertarik
untuk mengikat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad saw. Tak lama
kemudian, Nabi menyerang suku Yahudi Madinah dan Qainuqa’ yang turut
berkomplot dengan orang Quraisy Mekah. Orang-orang Yahudi ini akhirnya
meninggalkan Madinah dan menetap di A«ri’at, perbatasan Syria.

9a426cb5cbd746d4c594dde2afe68d2f