Pengertian Dari Demokrasi dan Manfaatnya

Pengertian Dari Demokrasi dan Manfaatnya

Pengertian Dari Demokrasi dan Manfaatnya

Pengertian dari demokrasi  – Demokrasi yang dijalankan oleh sebuah negara ditandai oleh adanya kebebasan
berpendapat.

Pengertian dari demokrasi
Pengertian dari demokrasi

Negara yang tidak memberikan kesempatan untuk berpendapat tidak akan menjamin kehidupan bernegara yang demokratis. Berikut adalah gambar-gambar yang melukiskan pelarangan orang berpendapat di negara yang tidak demokratis.

Demokrasi yang dianut oleh sebuah negara ditandai oleh adanya kebebasan berpendapat. Perampasan kebebasan berpendapat, sebagaimana digambarkan di atas, dapat dipastikan dapat menghilangkan kebebasan berpolitik.

Hilangnya kebebasan berpolitik juga berimbas pada hilangnya kebebasan warga negara untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan berpendapat dan berpolitik itu diperjuangkan agar satu
negara dapat berlomba dengan negara lain untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pertumbuhan ekonomi.

Di negara demokratis, perjuangan untuk kebebasan berpendapat di forum ekonomi dan politik tentu bukan tindakan anarkistis. Kebebasan berpendapat dilandasi budaya santun yang berlaku di masyarakat. Melalui pelajaran ini, kalian berlatih mengemukakan pendapat dalam teks eksposisi tentang isu ekonomi dan politik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat.